Representantforslag om å utrede konsekvensene av å gjøre kommuner og fylkeskommuner regnskapspliktige etter regnskapsloven

Dokument nr. 8:18 (2008-2009), Innst. S. nr. 188 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Jørund Rytman, Oddvar Hallset Reiakvam, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.03.2009 Innst. S. nr. 188 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet begrunnet sin avvisning av forslaget blant annet med at dagens finansielle budsjett- og regnskapssystemer fungerer bra, og at dagens regler er godt egnet til å ivareta kommunenes og fylkeskommunenes formål og hensynet til en sunn økonomiforvalting.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2009