Innstilling fra utenrikskomiteen om klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 29. mai 2009

Olav Akselsen

Dagfinn Høybråten

leder

ordfører