Klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom

St.meld. nr. 13 (2008-2009), Innst. S. nr. 269 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2009 Innst. S. nr. 269 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert hovedlinjene i norsk utviklingspolitikk fremover. Det var enighet om at ekstrem fattigdom er en av vår tids aller største utfordringer og at norsk utviklingspolitikk skal bidra til at alle mennesker får en mulighet til å dekke grunnleggende behov. For å få dette til er det nødvendig med en tettere kopling mellom utenrikspolitikk og utviklingspolitikk, der bistand bare utgjør en del av utviklingspolitikken. Uenigheten mellom partiene gikk ikke på hvorvidt Norge skal bidra til å forhindre fattigdom, nød og krig, men hvordan dette best kan gjøres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009