Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Harald T. Nesvik, Jan Arild Ellingsen og Robert Eriksson om en plan for en verdig og helhetlig rusomsorg, med enkeltindividet i fokus

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 11. juni 2009

Harald T. Nesvik

Jorodd Asphjell

leder

ordfører