Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Harald T. Nesvik, Jan Arild Ellingsen og Robert Eriksson om en plan for en verdig og helhetlig rusomsorg, med enkeltindividet i fokus

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:73 (2008–2009)
  • Dato: 01.04.2009
  • Sidetall: 48
Til Stortinget
1. april 2009