Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Dette dokument

  • Innst. 101 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 6 L (2009–2010)
  • Dato: 08.12.2009
  • Utgiver: justiskomiteen
  • Sidetall: 20
Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 8. desember 2009

Per Sandberg Hans Frode Kielland Asmyhr
leder ordfører