Ny varemerkelov

Prop. 6 L (2009-2010), Innst. 101 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), Lovvedtak 37 (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 101 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om beskyttelse av varemerker. Loven skal erstatte tidligere lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker. Det er også foretatt enkelte endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.03.2010