Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. februar 2010

Robert Eriksson

Vigdis Giltun

leder

ordfører