Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 18. februar 2010

Gunn Karin Gjul Christina Nilsson Ramsøy
leder ordfører