Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse

Dette dokument

  • Innst. 200 S (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 79 S (2009-2010)
  • Dato: 23.03.2010
  • Utgiver: næringskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 23. mars 2010

Terje Aasland

leder og ordfører