SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 23.03.2010 Innst. 200 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et forslag fra Regjeringen om å delta i en kapitalforhøyelse i SAS AB. Det skal gjennomføres en utvidelse av egenkapitalen i selskapet på ca 5 mrd NKr gjennom en fortrinnsrettsemisjon.Den norske stat deltar på linje med den svenske og danske stat med sin proratariske andel, 14,3 prosent. Dette beløper seg til 580 millioner NKr. Som vilkår for å delta i emisjonen er det stilt krav om kostnadsreduksjoner og refinansiering av lån.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2010