Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Sandberg, Christian Tybring-Gjedde, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om at det skal utarbeides en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedrifter

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 29. april 2010

Terje Aasland

Ingrid Heggø

leiar

ordførar