Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009–2014, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2009–2014 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 28. juli 2010

Dette dokument

  • Innst. 22 S (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 160 S (2009–2010)
  • Dato: 20.10.2010
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 20. oktober 2010

Ine M. Eriksen Søreide

Peter N. Myhre

leder

ordfører