Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet – Endring av arbeidsmiljøloven § 2-4

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 16. november 2010

Robert Eriksson

Geir Pollestad

leder

ordfører