Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Dette dokument

  • Innst. 79 S (2010–2011)
  • Kildedok: Dokument 3:10 (2009–2010)
  • Dato: 16.11.2010
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 64

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 16. november 2010

Anders Anundsen

Hans Olav Syversen

leder

ordfører