Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Laila Dåvøy om opprettelse av en «havarikommisjon» for helsesektoren

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 3. februar 2011

Bent Høie

Jon Jæger Gåsvatn

leder

ordfører