Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Arve Kambe og Svein Flåtten om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 3. februar 2011

Ulf Leirstein

Thomas Breen

fung. leder

ordfører