Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 10. mars 2011

Siri A. Meling

Nikolai Astrup

fung. leder

ordfører