Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

Dette dokument

  • Innst. 244 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 40 L (2010–2011)
  • Dato: 10.03.2011
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 10. mars 2011

Gunn Karin Gjul

Solveig Horne

leder

ordfører