Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Peter N. Myhre og Kari Storstrand om en strategi for Internett og sosiale medier i et menneskerettighetsperspektiv

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. mai 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Willy Pedersen

leder

ordfører