Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Tord Lien, Bente Thorsen og Christian Tybring-Gjedde om en markeringsdag for jødenes skjebne

Dette dokument

  • Innst. 346 S (2010–2011)
  • Kildedok: Dokument 8:97 S (2010–2011)
  • Dato: 19.05.2011
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 19. mai 2011

Marianne Aasen

Truls Wickholm

leder

ordfører