Representantforslag om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder)

Dokument 8:128 L (2010-2011), Innst. 368 L (2010-2011)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kari Kjønaas Kjos, Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2011 Innst. 368 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om endringer i folketrygdloven vedrørende en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunde. Det er igangsatt en forsøksordning. Komiteens flertall avventer evaluering av ordningen, så forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2011

   Behandlet første gang i Stortinget: 06.06.2011