Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg om styrking av personvernet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. juni 2011.

Heikki Holmås

leder og ordfører