Innstilling frå justiskomiteen om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 31. mai 2011

Per Sandberg

Stine Renate Håheim

leiar

ordførar