Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 7. juni 2011

Heikki Holmås

Per-Willy Amundsen

leder

ordfører