Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. juni 2011

Bent Høie

Sonja Mandt

leder

ordfører