Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Dette dokument

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområde 15.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 29. november 2011

Bent Høie

leder og ordfører for kap. 732, 751, 3732 og 3751

Jorodd Asphjell

Thomas Breen

Laila Dåvøy

ordfører for kap. 716, 781, 2751 og 3716

ordfører for kap. 702, 715, 761 og 3715

ordfører for kap. 718, 719, 750, 3718 og 3750

Jon Jæger Gåsvatn

Geir-Ketil Hansen

Are Helseth

ordfører for kap. 703, 729, 769 og 3703

ordfører for kap. 764, 770 og 780

ordfører for kap. 712 og 2711

Kari Kjønaas Kjos

Tove Karoline Knutsen

Sonja Mandt

ordfører for kap. 733, 734 og 763

ordfører for kap. 710, 720, 782, 3710 og 3720

ordfører for kap. 724, 726, 728, 2756 og 3724

Per Arne Olsen

Wenche Olsen

Sonja Irene Sjøli

ordfører for kap. 723, 2752 og 3723

ordfører for kap. 700 og 2790

ordfører for kap. 721, 722, 783 og 3722

Erna Solberg

Kjersti Toppe

ordfører for kap. 725 og 3725

ordfører for kap. 711, 762, 2755 og 3711