Innstilling fra justiskomiteen om endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 15. november 2011

Per Sandberg

Sigvald Oppebøen Hansen

leder

ordfører