Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 18. april 2012

Aksel Hagen

Håkon Haugli

leder

ordfører