Representantforslag om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet

Dokument 8:29 S (2011-2012), Innst. 245 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman, Ketil Solvik-Olsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.04.2012 Innst. 245 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2012