Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen og Torkil Åmland om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. mai 2012

Gunn Karin Gjul

ordfører og leder