Representantforslag om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett

Dokument 8:55 S (2011-2012), Innst. 274 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Torkil Åmland Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.05.2012 Innst. 274 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett. Forslaget ble ikke bifalt, men vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2012