Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen, Jørund Rytman og Harald T. Nesvik om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. mai 2012

Torgeir Micaelsen

Gerd Janne Kristoffersen

leder

ordfører