Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i kirkeloven m.m.

Dette dokument

  • Innst. 292 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 71 L (2011–2012)
  • Dato: 15.05.2012
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 15. mai 2012

Marianne Aasen

Svein Harberg

leder

ordfører