Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Dette dokument

  • Innst. 300 S (2011–2012)
  • Kildedok: Meld. St. 11 (2011–2012)
  • Dato: 16.05.2012
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 20

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 16. mai 2012

Ine M. Eriksen Søreide

Dagfinn Høybråten

leder

ordfører