Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomhet i tiden 1. januar–31. desember 2011

Dette dokument

  • Innst. 338 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 5 (2011–2012)
  • Dato: 29.05.2012
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. mai 2012

Anders Anundsen

Marit Nybakk

leder

ordfører