Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2013 og forslaget til statsbudsjett for 2013

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2012

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører