Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Finansdepartementet og Fornyings-, og administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområde 14)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 28. november 2012

Anders Anundsen

leder og ordf. for kap. 44 og 3044

Martin Kolberg

ordf. for kap 1, 2, 51 og 3051

Hallgeir H. Langeland

ordf. for kap. 43 og 3043

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 41 og 3041

Marit Nybakk

ordf. for kap. 42