Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2011–1. halvår 2012

Dette dokument

  • Innst. 79 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 20 (2011–2012)
  • Dato: 21.11.2012
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 21. november 2012

Ine Marie Eriksen Søreide

Laila Gustavsen

leder

ordfører