Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Harald T. Nesvik og Bård Hoksrud om at det utarbeides en stortingsmelding om industriens rammebetingelser

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2012

Terje Aasland

Rigmor Andersen Eide

leder

ordfører