Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings og forskningskomiteen, den 29. november 2012

Marianne Aasen

leder og ordfører