Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om personvern – utsikter og utfordringar

Dette dokument

  • Innst. 270 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 11 (2012–2013)
  • Dato: 29.04.2013
  • Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 64

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 29. april 2013

Aksel Hagen

Michael Tetzschner

leder

ordfører