Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen

Dette dokument

  • Innst. 287 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 4 (2012–2013)
  • Dato: 07.05.2013
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 7. mai 2013

Anders Anundsen

Hallgeir H. Langeland

leder

ordfører