Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 16. mai 2013

Bent Høie

Jon Jæger Gåsvatn

leder

ordfører