Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. juni 2013

Torgeir Micaelsen

Dag Ole Teigen

leder

ordfører