Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

Dette dokument

  • Innst. 201 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 54 L (2013–2014)
  • Dato: 20.05.2014
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. mai 2014

Svein Harberg

ordfører og leder