Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om endringer i ferieloven mv.

Dette dokument

  • Innst. 251 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 73 L (2013–2014)
  • Dato: 05.06.2014
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. juni 2014

Arve Kambe

Fredric Holen Bjørdal

leiar

ordførar