Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth og Sveinung Rotevatn om bedre tilbud innen psykisk helse i kommunene

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 10. juni 2014

Kari Kjønaas Kjos

Elisabeth Røbekk Nørve

leder

ordfører