Representantforslag om bedre tilbud innen psykisk helse i kommunene

Dokument 8:54 S (2013-2014), Innst. 274 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 274 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig bedt regjeringen utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig prioritering av barn og unge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014