Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3)

Dette dokument

  • Innst. 278 S (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 98 S (2013–2014)
  • Dato: 11.06.2014
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 6

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. juni 2014

Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde

leder

ordfører